استخر سونا و جکوزی


استخر آب، آبگیری مصنوعی است که برای شنا، آب‌تنی، تفریح، سرگرمی و ورزش‌های آبی مانند واترپلو و غواصی استفاده می‌شود. از استخر آب همچنین برای مصارف آموزشی و علمی نیز استفاده می‌گردد.

برای کنترل مقدار باکتریها، به آب استخرها معمولاً کلر افزوده می‌شود.

سونا اتاقی کوچک ساخته‌شده از چوب سرو با دمای کنترل‌شده است که به منظور بهره‌گیری از هوای گرم در حالت خشک یا مرطوب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 سونا مکانی برای استراحت، تجدید قوا، رسیدن به آرامش ذهن، روح، روان و جسم است. زادگاه اولیه سونا نامشخص است، اما بسیاری، زادگاه سونا به شکل امروزی را کشور فنلاند و برخی دیگر در شمال روسیه می‌دانند.

 

طراحی استخر سونا و جکوزی 

روش صحیح استفاده از جکوزی 

فواید استخر آب سرد 

فوائد حوضچه آب سرد در استخر

جکوزی آب سرد و گرم

فوائد سونا بخار

سونا جکوزی خانگی

فوائد و مضرات جکوزی

فوائد جکوزی آب گرم

فوائد سونا بخار 

 

استخر سونا و جکوزی