بانک


بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزها، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفهٔ قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدها و فروش را بر عهده دارند.

 

بانک های ایران

بانک های دولتی

بانک های مجاز

بانک ها و موسسات اعتباری مجاز

بانک ها و موسسات مالی

آدرس سایت بانک های کشور

استخدام بانک ها 

فهرست بانک های ایران 

 

بانک

جدیدترین های صنف بانک