بیمه


بیمه سازوکاری است که طی آن یک بیمه‌گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. بنابراین، بیمه یکی از روشهای مقابله با ریسک است.

طی یک قرارداد بیمه، ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد (که بیمه‌گذار نامیده می‌شود) به طرف دیگر (که بیمه‌گر نامیده می‌شود) منتقل می‌گردد. بنا به تعریف، بیمه‌گر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، جبران خسارت و یا پرداخت مبلغ مشخصی را در صورت بروز حادثه تعهد می‌کند

 

بیمه های دولتی 

بیمه های خصوی 

بیمه تامین اجتماعی

بیمه ایران 

بیمه سلامت 

بیمه دانا 

بیمه عمر 

فیش بیمه

سوابق بیمه تامین اجتماعی

سامانه تامین اجتماعی

پرداخت آنلاین حق بیمه

بیمه پارسیان

استعلام درمان بیمه دانا

برگ پرداخت حق بیمه

 

بیمه

جدیدترین های صنف بیمه