خرازی


در خرازی ها معمولا اجناس ریز مربوط به کار خیاطی و یا اجناسی که برای کارهای دستی مورد استفاده قرار می گیرند به فروش می رسد البته بیشتر خرازی ها اجناس دیگری مانند تزییناتی برای سفره عقد و یا طبق حنا را هم دارند برای اینکه دارای مشتری بیشتری باشند و یا ممکن است وسایل آرایشی و یا لوازم التحریر هم در این مغازه ها به چشم بخورند مشکل بزرگی که در این شغل وجود دارد این است که باید جنسشان جور باشد یعنی اگر نخ می خواهند بفروشند باید صد رنگ نخ داشته باشند و همه را هم در قفسه های مرتب و جوری که راحت بتوانند جوابگوی مشتریان باشند قرار دهند .

 

بازار خرازی ها

شغل خرازی 

اتحادیه خرازی فروشان تهران

مغازه خرازی فروشی

شغل خرازی

وسایل مغازه خرازی

عمده فروشی خرازی

وسایل مورد نیاز خرازی 

لیست اجناس خرازی

درآمد مغازه خرازی

اجناس خرازی

 

خرازی

جدیدترین های صنف خرازی