خشکبار و آجیل


خشکبار یا خشکه‌بار یا میوه خشک به میوه‌های خشک شده و برخی مغز دانه‌ها گفته می‌شود. مغز دانه‌هایی مانند پسته، بادام، فندق، گردو خشک و میوه‌های خشک مانند کشمش، کشمش سبز، کشمش سبز تیزابی، برگهٔ آلو بخارا، قیسی خشک، برگه هلو، برگه زردآلو ، برگه آلو، برگه آلوچه و برگه آلبالو، خرما، انجیر خشک. خشکبار جزو آجیل حساب نمی‌شود. در قدیم آن را میوه  خشک می‌گفته‌اند.

 

 

اتحادیه خشکبار و آجیل تهران

اتحادیه خشکبار و آجیل مشهد

قیمت خشکبار و آجیل در بازار

قیمت خشکبار و آجیل

خرید اینترنتی خشکبار و آجیل

فروش عمده خشکبار و آجیل

اسامی خشکبار

قیمت روز خشکبار و آجیل

آدرس بازار خشکبار تهران

آدرس میدان خشکبار تهران

 

خشکبار و آجیل

جدیدترین های صنف خشکبار و آجیل