خشکشویی


خشکشویی یکی از روش‌های شستشو و پاک کردن لباس می‌باشد. از آنجا که در این روش از آب استفاده نمی‌شود خشک‌شویی نام گرفته است.

مولکول‌های آب بسیار قطبی هستند و هنگام شستشو با آب بسیاری از تارهای پارچه آب را به خود جذب می‌کنند و از شکل می‌افتند. به خصوص برای لباس‌های دارای بافت‌های مخلوط مانند کت و شلوار و پالتو، شستشو با آب سبب از بین رفتن فرم و حالت آن‌ها می‌شود. با استفاده از مواد حلال و شوینده غیر قطبی لباس شکل خود را حفظ می‌کند، و درعین حال لکه‌ها از بین می‌روند.

 

درآمد خشک‌شویی

آشنایی با شغل خشک‌شویی

لوازم خشک‌شویی

خشک‌شویی های تهران

خرید لوازم خشک‌شویی

آموزش خشک‌شویی

خشک‌شویی اینترنتی

خشک‌شویی در منزل

هزینه راه اندازی خشک‌شویی

 

خشکشویی

جدیدترین های صنف خشکشویی