دادسرا


دادسرا محلی‌است در دادگستری و حوزه قضائی هر شهرستان که در معیت دادگاه‌های عمومی جزائی انجام وظیفه می‌کند و عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامة دعوی و اعلام جرم از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و نیز رسیدگی به امور حسبی بر اساس مقررات قانونی است که به ریاست دادستان اداره و به تعداد لازم دارای معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری می‌باشد و در جرائمی که جنبه خصوصی دارد دادسرا با  شکایت شاکی خصوصی شروع به تعقیب و تحقق می‌نماید.در حوزه قضائی بخش (دادگاه بخش) وظیفة دادستان را دادرس علی‌البدل بر عهده دارد.

 

دادسرا تهران

دادسرا پیگیری پرونده

وظایف دادسرا

دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری

وظایف و صلاحیت دادسراها

آشنایی با دادسراها

دادگستری و دادسراها

سایت دادسرا

تاریخچه دادسرا

 

دادسرا