دفتر اسناد رسمی


دفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) یک نهاد مدنی برای تنظیم حرفه‌ای عقود و قراردادها و ثبت رسمی اسناد در ایران است. هرچند این نهاد وابسته به قوه قضائیه ایران است  ولی بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود. دفتر اسناد رسمی بعنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط حاکمیت و شهروندان است، مهم ترین کار این نهاد تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه‌است. سردفتر در راس این نهاد شخصاً دارای مسئولیتی مستقل از دولت و قوای حاکم بوده و با تنظیم دقیق اسناد نقش حساسی در جلوگیری از وقوع نزاعهای بی‌مورد و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری دارد. کمک به تامین بهداشت حقوقی جامعه، از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارائیهای خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارهای این نهاد است.

 

دفتر اسناد رسمی تهران

دفتر اسناد رسمی کرج

دفتر اسناد رسمی شهرک غرب

لیست دفتر اسناد رسمی ایران

سردفتر اسناد رسمی 

لیست و آدرس دفاتر اسنادرسمی تهران 

آدرس و شماره تلفن دفاتر اسناد رسمی تهران

دفترخانه ازدواج

ساعت کاری دفاتراسناد رسمی تهران

دفاتر اسناد رسمی مشهد

آزمون دفتر اسناد رسمی 

دفاتر اسناد رسمی اصفهان

دفاتر اسناد رسمی کرج

 

دفتر اسناد رسمی

جدیدترین های صنف دفتر اسناد رسمی