دفتر وکالت و مشاوره حقوقی


یک نهاد کاری است که توسط یک یا چند وکیل تأسیس می‌شود تا به وکالت بپردازند. خدمات اصلی ارائه شده توسط یک مؤسسه‌ی حقوقی، مشاوره دادن به موکلان (حقیقی یا حقوقی) در خصوص حقوق و مسئولیت‌های قانونی آنان و بر عهده گرفتن وکالت موکلان در پرونده‌های کیفری یا قضایی، معاملات تجاری و دیگر مواردی است که مشاوره‌ی حقوقی و دیگر کمک‌ها مورد نیاز است.

 

دفاتر وکالت و مشاوره حقوقی تهران 

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی

دفاتر وکالت تهران

دفاتر وکالت و مشاوره رایگان

شرایط تاسیس دفتر مشاوره حقوقی

 

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی

جدیدترین های صنف دفتر وکالت و مشاوره حقوقی