دندانپزشک و دندان ساز


دندانپزشکی از رشته‌های پزشکی مرتبط با سلامت دهان و دندان است.و دندانسازان وظیفه  پر کردن پوسیدگی‌های سطحی دندان (بدون داشتن اجازه انجام درمان ریشه) و   کشیدن دندان در موارد اورژانس (بدون حق کشیدن دندان عقل و ریشه‌های پنهان در لثه) و  جرم‌گیری دندان و ساخت دندان مصنوعی از نوع متحرک این افراد اجازه هیچ‌گونه دخالت در امر دندان‌پزشکی را ندارند. 

طبق آیین‌نامه اجرایی مجاز به مراجعه و تماس مستقیم با دهان و دندان نیستند و هیچ‌یک از لوازم و تجهیزات دندان‌پزشکی (غیر‌لابراتواری) را نمی‌توانند در محل کار خود داشته باشند.

 

 

 

دندانپزشکان  تهران

دندانپزشکان اصفهان 

دندانپزشکان بیکار 

دندانپزشکان ایرانی 

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

انجمن دندانپزشکی ایران

بانک اطلاعات دندانپزشکی ایران 

معرفی دندانپزشکان 

خبرگزاری انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

انجمن دندانپزشکی ایران

انجمن دندانپزشکان تهران

انجمن دندانپزشکی ترمیمی ایران

شغل دندانپزشکی

کنگره دندانپزشکی برج میلاد

دندانپزشکی شهید بهشتی

دندانپزشکی تهران

دندان سازان حرفه ای

دندان سازان تجربی

جامعه دندان سازان ایران

کلوب دندان سازان ایران

اتحادیه دندان سازان ایران

سایت جامعه دندان سازان ایران

سایت انجمن دندان سازان ایران

لیست لابراتوراهای دندانسازی 

 

دندانپزشک و دندان ساز

جدیدترین های صنف دندانپزشک و دندان ساز