سمپاشی


 

 سمپاشی شغلیه که به مبارزه با موریانه – کک – ساس به صورت تخصصی 

و عقد قرارداد با کارخانجات، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، منازل مسکونی، ادارات، سازمان ها 

 و سمپاشی تضمینی علیه حشرات (سوسک، ساس، موریانه، پشه، مگس، بید، کنه و….) 

و طعمه گذاری، تیرام پاشی ونابودی کامل موش(موش متعفی، موش نروژی و…..) 

و سمپاشی با سموم خارجی (بدون بو و لک) 

و سمپاشی جهت مبارزه با پشه و مگس با دستگاه فاگر(مه پاش) 

و بکارگیری روش ها و تکنیک های نوین برای نابودی و ریشه کنی ساس و کک 

و موریانه زدایی با دستگاه ها و سموم روز دنیا (رکورد موریانه زدایی در ایران) میپردازد 

 

 

سمپاشی منازل

سمپاشی منزل

سمپاشی سوسک 

قیمت سمپاشی منزل

سمپاشی ساس

شرکت سمپاشی

سمپاشی ساختمان

سمپاشی منازل در کرج

سمپاشی منازل در تهران

سمپاشی منازل غرب تهران

 

سمپاشی