صرافی


صرافی ریشه بانکداری مدرن امروزی است.صرافی  داد و ستد انواع پول است. پیدایش آن به عنوان یک شغل می‌توان ناشی از نیاز مردم به تعیین و صحت وزن و عیار مسکوکات گوناگونی دانست که در قرون پیشین رواج داشتند و ناآگاهی از وزن و عیار صحیح آنها می‌توانست زیان بار باشد. 

 

صرافی ها در تهران

صرافی ها در اصفهان

صرافی ها در شیراز

صرافی ها در اهواز

کانون صرافان ایرانیان

صرافی های مجاز تهران

ساعت کاری صرافی های تهران 

صرافی شرق تهران 

صرافی تهرانپارس

 

صرافی