عطاری


عَطّاری داروخانه های سده های میانه در جهان اسلام بوده اند .

که امروزه نیز ارزش داروشناسی خود را بیشتر بر پایۀ ادویه و داروهای طب سنتی و گیاهی نگه داشته اند.

 از آنجا که گیاهان دارویی دارای عطر و بوی ویژۀ خود هستند این داروخانه ها به عطّاری شهرت یافته اند.

 

عطاری های تهران 

عطاری های اصفهان

عطاری های مشهد

عطاری شیراز

نسل جدید عطاری ها 

عطاری غیر مجاز

شغل عطاری

عطاری های تهران

محصولات عطاری

عطاری آنلاین

عطاری اینترنتی

مغازه عطاری

 

عطاری

جدیدترین های صنف عطاری