عکاسی و آتلیه


عکاسی علاوه بر روش و هنر عکسبرداری به شغل عکاسی هم گفته میشود. 

عکاسی یعنی ثبت و ایجاد یک تصویر؛ که در دو مرحله انجام می‌شود: نخست، به‌دست‌آوردن تصویر به وسیلهٔ دوربین و ثبت آن روی نگاتیو (فیلم) یا گیرنده تصویر الکترونیکی و دوم، ظاهر کردن تصویر مخفیحاصل از دوربین عکاسی و پایدارکردن آن.

آتلیه یک فضای کاری جهت عکاسی است که با فراهم آوردن نیازهای اولیهٔ عکاس، فرآیند عکسبرداری را ساده و متمرکز می‌کند

 

عکاسی های تهران

عکاسی های معروف تهران

عکاسی های شیراز

عکاسی تبلیغاتی 

عکاسی صنعتی

عکاسی حرفه ای 

آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی کودک

آتلیه عکاسی در تهران

آتلیه عکاسی عروس و داماد

آموزش عکاسی

سایت عکاسی ایران

شغل عکاسی

تاریخچه عکاسی

عکاسی و آتلیه