مدرسه


مدرسه محل آموزش و یادگیری علوم و حتی رفتارهای اجتماعی است که برای دانش آموزان هر کشوری لازم می باشد.

 معمولا کشورها سیستم آموزشی خاصی دارند، ولی حضور در مدرسه اجباریست.و براساس باورهای ملی و مذهبی آموزشهایی 

داده میشود.

 

مدارس روزانه 

مدارس روزانه 

مدارس تیزهوشان

مدارس ابتدایی

مدارس دبیرستان

تعطیلی مدارس

نظام آموزشی مدارس

مدارس تهران 

مدارس کرج

 

مدرسه