مرکز ورزشی


مراکزی هستند که در زمینه ای مختلف ورزشی به ارائه خدمات میپردازند.

این مراکز شامل چندین مجموعه روزشی از قبیل فوتبال،والیبال،بسکتبال،بدنسازی،شنا،و ... می باشد.

در حال حاضر در هر منطقه شهری متناسب با جمعیت آن لااقل یک مرکز ورزشی باید وجود داشته باشد.

 

مجموعه های ورزشی الزهرا شهرداری تهران

باشگاه ورزشی شهرداری تهران 

کارت اعتباری ورزش شهروندی 

باشگاه های ورزشی بانوان تهران

اماکن ورزشی

معرفی مراکز ورزشی

بانک اطلاعات شرکت های مراکز ورزشی

بانک اماکن ورزشی استان تهران

موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی 

اماکن ورزشی شهرداری تهران

سازمان ورزش شهرداری

 

مرکز ورزشی