مسجد و حسینیه


مسجد محل عبادت و اجتماع مسلمانان است و کعبه طبق آیه قرآن اولین مسجد روی زمین است.

و حسینیه  یک مکان عمومی برای عزاداری و تعزیه در ماه محرم است. و به خاطر عزاداری و تعزیه که در ایران و دیگر نقاط شیعه نشین قدمت دیرینه داشت حسینیه ها با در میان استقبال گسترده مردم گسترش یافتند.

 

مساجد و حسینیه ها شیراز

مساجد و حسینیه ها تهران

مساجد معروف تهران

مشاجد ایران

معماری مساجد

لیست مساجد کشور

پورتال ملی مساجد

مساجد مهم اسلامی

سازمان امور مساجد

معماری مساجد ایران 

حسینیه ارشاد

حسینیه اعظم زنجان

حسینیه جماران

 

مسجد و حسینیه

جدیدترین های صنف مسجد و حسینیه