مهد کودک


مهدکودک نوعی آموزشگاه برای نگهداری و پرورش کودکان خردسال است. 

که واسطه ای بین محیط خانه و مدرسه به حساب می آیند. 

و کودکان در مهدکودک با یک سری آموزشهای پایه که مورد نیاز برای ورود به دوره تحصیل است ، آشنا میشوند.

 

مرجع مهد کودک ها و مراکز آموزشی تفریحی کودک

شبکه الکترونیک مهدهای کودک ایران

مهد کودک خوب در تهران

پیش دبستانی و مهد کودک مشهد

معرفی مهد کودک های تهران

مهد کودک ها در مشهد 

مهد کودک ها در کرج

مهد کودک ها در ایران

مهد کودک ها در تهران

لیست مهد کودک های تهران زیرنظر بهزیستی 

رتبه بندی مهد کودک های تهران

بهترین مهد کودک های تهران

 

مهد کودک