نانوایی


نانوایی مکانیست که برای تولید و عرضه انواع نان ها که در تنور و یا فر پخته میشود.و نانوایی شامل پخت انواع کلوچه ها و کیک و بیسکویتها و ... میکنند . نانوایی از قدمت چندین ساله ای در ایران برخوردار است چون در گذشته هر خانه ای محلی برای پخت نان داشت و با گسترش شهر نشینی چنین مراکزی گسترش یافتند.

 

 

بهداشت نانوایی ها

تخلفات نانوایی ها

بهداشت در نانوایی ها

ساعت کار نانوایی ها

نانوایی ها در تهران

شغل نانوایی 

درآمد نانوایی

مشخصات واحد های نانوایی ها 

 

نانوایی