نگارخانه


نگارخانه محلی برای نمایش گذاشتن تابلوهای نقاشی و سایر آثار هنرهای تجسمی است.

نام دیگر نگارخانه ها موزه های هنری و یا گالری می باشد.

و بیشتر فعالیتها شامل نقاشی ، مجسمه سازی ، هنرهای تزئینی،لباس محلی،چاپ دستی و عکس میشود.

 

نگارخانه ها در تهران 

نگارخانه های تهران 

نگارخانه ها و گالری های تهران و شهرستان

نقشه گالری و نگارخانه های تهران

نگارخانه ایرانی

آدرس گالری های تهران

گالری های معروف تهران

گالری نقاشی رنگ روغن

گالری نقاشی مدرن

 

نگارخانه