قوانین


 1. برطبق طرح های ارائه داده شده از طرف سایت ایران یاب مبلغ تعرفه به قرار ذیل می باشد:
 • مبلغ ثبت نام 20 هزار تومان می باشد.
 • مبلغ طرح استار پلاس ۵۰ هزار تومان می باشد.
 • مبلغ هر عکس و به همراه ویرایش ۱۰ هزار تومان می باشد.
 • مبلغ طرح یک ماهه مگایاب یک میلیون تومان می باشد.
 • کلیه هزینه های ایاب و ذهاب بابت هر بار اعزام کارشناس به محل مشترک پس از اولین دیدار حضوری به عهده مشترک صاحب حرفه می باشد.
 • نحوه پرداخت مبلغ به صورت نقدی، پوز و یا اینترنتی می باشد.
 • در صورت اتمام مدت قرار داد برای تمدید قرار داد و قرار گرفتن مجدد نام شغل و نمایش مکان شما بر روی نقشه سایت می توانید با پشتیانی سایت تماس گرفته و مبلغ را مطابق با تعرفه جدید پرداخت نمایید.
 
 1. سایت ایران یاب هیچ گونه تعهدی در رابطه با بازاربابی برای حرفه شما به عهده ندارد و فقط مکان شما را برای نمایش و شناسایی برای مشتریان برروی نقشه موجود در بانک اطلاعاتی مشاغل خود قرار می دهد.
 • خدمات ایران یاب به صورت ۲۴ ساعته اینترنتی در طول هفت روز هفته می باشد.
 
 1. مشترک موظف است در صورت تغییر مکان شغل و حرفه خود مکان جدید را به پشتیابی اطلاع رسانی کند.
 • مشترک موظف است که نام کاربری خود را تا پایان مدت قرار داد نگهداری نمایند چراکه امکان دادن نام کاربری المثنی وجود ندارد.
 1. عکس های قرار گرفته از حرفه شما با رضایت کامل شما در سایت مورد نمایش تمامی بازدید کنندگان قرار میگیرد. در صورت سو استفاده از این عکس ها سایت ایران یاب هیچ گونه مسئولیتی بر عهده ندارد.
 2. در طول مدت قرارداد مشترک حق مطالبه جریمه خسارت تحت هر عنوان و شرایطی غیر از موارد ذکر شده در این قرارداد را ندارد.
 3. مشترک بعد از تکمیل قرارداد حق مطالبه پول ثبت نام و طرح های ارائه شده را تا پایان مدت هر مورد ندارد.
 
 1. این قرارداد از تاریخ امضاء برای طرفین معتبر و لازم الاجراست و قابل فسخ نمی باشد مگر در مورد زیر:
 • چنانچه هر یک از طرفین به بخشی یا تمام تعهدات خود عمل ننماید طرف مقابل می تواند یک ماه پس از اخطار کتبی قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ نماید.
 
 1. به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه و سایر عوامل خارج از اختیار از قبیل جنگ، اعتصاب، اغتشاش عمومی، زلزله، سیل، اشکالات ناشی از تصمیمات و عملیات های داخلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه، وضع قوانین مقررات و دستورالعمل های جدید دولتی، بدیهی است در صورت بروز این شرایط هیچ یک از طرفین هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت .
 2. در صورت بروز اختلاف در تعبیر و تفسیر و یا نحوه اجرای قرارداد، طرفین ابتدا سعی خواهند نمود از طریق مذاکرات دوستانه نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نمایند. در صورت عدم حصول توافق، هریک از طرفین مجاز و مختار می باشند که به مراجع قانونی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.
 
 1. کلیه اطلاعات فنی شامل نوع نقشه ها، سیستم عامل، فهرست بندی، نوع نمایش ها، و شرایط عمومی به عهده سایت ایران یاب می باشد و مشترک نمیتواند تعیین کنند چگونگی اطلاعات فنی باشد.
 2. هر یک از طرفین طبق قرارداد توافق می کنند که در حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه طرف دیگر کوشا باشد . طرفین قرارداد توافق می کنند که اطلاعات محرمانه طرف دیگر را برای اشخاص ثالث فاش نکرده ، انتقال ندهند ، یا این اطلاعات را در اختیار آنها قرار ندهند.
 
 • هر یک از طرفین این قرارداد مستقل از هم عمل می کنند و در قرارداد نبایستی آنها را به عنوان شریک در نظر گرفت. هیچ یک از طرفین حق ندارند که مستقیماً یا بطور ضمنی به عنوان نماینده طرف دیگر عمل نمایند یا اینکه سعی کنند که به عنوان نماینده طرف دیگر باشند یا اینکه وانمود به این کار کنند، یا به گونه ای تعهدی را از طرف یا بنام طرف دیگر به عهده بگیرند و هیچ یک از طرفین در این قرارداد به عنوان نماینده یا کارمند طرف دیگر نمی باشند.
 • طرفین تایید می کنند که این قرارداد مشترکاً و با کمک دو طرف تهیه و تنظیم شده است. هرگونه ابهام در تفسیر این قرارداد در واقع علیه یا به نفع یکی از طرفین تعبیر نخواهد شد.
 • هزینه طرح ها به صورت جداگانه طبق تعرفه، محاسبه و دریافت خواهد شد.
 
 1. در صورت نیاز مشترک به طرح های ارائه شده از سمت ایران یاب مشترک موظف است با پرداخت هزینه مطابق تعرفه های ارائه شده ایران یاب و درخواست کتبی پشتیبانی را در جریان قرار داده و منتظر اعمال تغییرات بماند.
 
 1. پشتیبانی فنی و امور انفورماتیک ایران یاب به عنوان ناظر برای حسن اجرای این قرارداد انتخاب می شود.
 • ناظر با روش شفاف و مستند و توجه به شیوه های علمی و مدیریتی مبتنی بر نظر سنجی و بررسیهای موردی نظارت خود را اعمال خواهد نمود.